Antagonista receptora chemokin CCR-1 zmniejsza zwłóknienie nerek po jednostronnej podwiązaniu moczowodu ad 8

Ekspresja CCR1 przez fibroblasty nie została opisana, ale nie można wykluczyć bezpośredniego działania BX471 na te komórki. Jednak najprawdopodobniej zmniejszenie nacieków komórek jednojądrzastych indukowało mniejszą proliferację fibroblastów przez redukcję wydzielanych prozapalnych cytokin, o których wiadomo, że stymulują proliferację fibroblastów. Opóźniony początek leczenia BX471 również zmniejsza infiltrację leukocytów i zwłóknienie po UUO. W większości badań eksperymentalnych antagonistów podaje się od początku zmiany. Próbując dokładniej naśladować sytuację kliniczną, przetestowaliśmy rozpoczęcie leczenia w punkcie czasowym, w którym zwłóknienie nerek było już widoczne (6). BX471 podawany od 6 dnia zmniejszał postępujący wzrost nacieku leukocytów i zwłóknienia nerek w takim samym stopniu, jak w przypadku rozpoczęcia leczenia bezpośrednio po UUO. Obserwacja ta jest zaskakująca, ponieważ BX471 wydawał się zatrzymywać ilość śródmiąższowych leukocytów i zwłóknienia, gdy BX471 podawano od dnia 6. Jednakże, poza wpływem na nacieki leukocytów, BX471 mógł odgrywać dodatkową rolę w homeostazie leukocytów, takich jak regulacja apoptozy leukocytów w nerce lub emigracja leukocytów z nerki do krwi lub naczyń limfatycznych, problem wymagający dalszych wyjaśnień. Obecnie, zgodnie z naszą wiedzą, jest to pierwsze badanie, które wykazuje korzystny wpływ leczenia antagonistą receptora chemokinowego na progresję stwierdzonego zwłóknienia in vivo. W przeciwieństwie do tego leczenie BX471 ograniczone do pierwszych 5 dni po UUO nie było w stanie zmniejszyć zwłóknienia w dniu 10. Ze względu na profil farmakokinetyczny BX471 dane te przemawiają za dalszym podawaniem BX471 in vivo. Podsumowując, wydaje się, że CCR1 odgrywa ważną rolę w pośredniczeniu w infiltracji komórek jednojądrzastych i późniejszym zwłóknieniu nerek po UUO. BX471 zmniejszał infiltrację makrofagów, limfocytów, a dokładniej komórek T CD8 dodatnich pod względem CCR infiltrujących zatkaną nerkę. Najprawdopodobniej osiąga się to przez blokowanie zależnej od CCR1 adhezji i transmigracji komórek. Ponieważ opóźnione leczenie BX471 miało ten sam efekt, proponujemy, że blokada CCR1 może oferować nową strategię terapeutyczną, aby powstrzymać zwłóknienie nerek w nefropatii zaporowej i być może w innych przewlekłych nefropatiach prowadzących do schyłkowej niewydolności nerek. Podziękowania Praca została wsparta grantami od Fundacji Wilhelma-Sandera na HJ Andersa, Uniwersytet w Monachium do V. Vielhauera, Deutsche Forschungsgesellschaft na M. Mack i Niemiecki Projekt Genomu Człowieka, Fundację Else-Kroener-Fresenius oraz Wspólne działanie UE dla M. Kretzlera. FootnotesHans-Joachim Anders i Volker Vielhauer w równym stopniu przyczynili się do tej pracy.
[przypisy: dieta wątrobowa lekkostrawna, pierwsze posiłki niemowlaka, gops jabłonna ]
[hasła pokrewne: zapalenie stawów u dziecka, dieta wątrobowa lekkostrawna, królik miniaturka baranek ]